Intressanta föreläsningar om ontologiska beviset

Förra året gav vi ut, oss veterligen den första, svenska översättningen av Anselms Proslogion. Inom den svenska filosofiska debatten förekommer han väl sällan numera, men det beror snarare på den svenska alltomfattande ateismen och därmed ett ointresse för metafysik. Svensk statssponsrad filosofi sysslar numera mest med praktisk spörsmål. Men argumentet eller beviset är fortfarande aktuellt, och det är svårare att motbevisa än man kan tro. Alvin Plantinga gjorde till exempel en uppdatering av argumentet, som lyder ungefär så här:

  1. Det går att föreställa sig möjliga (hypotetiska) världar med en fullkomlig varelse i
  2. En fullkomlig varelse måste finnas till i alla möjliga världar (annars är den inte fullkomlig)
  3. Alltså finns denna varelse i alla möjliga världar
  4. Så även i den faktiska världen

Jämför med det ursprungliga:

  1. Det går att föreställa sig en fullkomlig varelse
  2. En fullkomlig varelse måste finnas till (annars är den inte fullkomlig)
  3. Alltså finns denna varelse till (”dåren har sagt i sitt hjärta att Gud inte finns”)

Hur enkelt detta än verkar är det filosofiskt kassaskåpssäkert. De som vill angripa det ontologiska beviset måste göra det på punkt 1 ovan, i båda varianterna. De andra följer logiskt.

Läs orginalet

Originalet

William Lane Craig diskuterar här i två föreläsningar det ontologiska argumentet och kritiken mot det.