Etikett: anselm

Förra året gav vi ut, oss veterligen den första, svenska översättningen av Anselms Proslogion. Inom den svenska filosofiska debatten förekommer han väl sällan numera, men det beror snarare på den svenska alltomfattande ateismen och därmed ett ointresse för metafysik. Svensk statssponsrad filosofi sysslar numera mest med praktisk spörsmål. Men argumentet eller beviset är fortfarande aktuellt, och det är svårare att motbevisa än man kan tro. Alvin Plantinga gjorde till exempel en uppdatering av argumentet, som lyder ungefär så här: Det går att föreställa sig möjliga (hypotetiska) världar med en fullkomlig varelse i En fullkomlig varelse måste finnas till i alla möjliga världar (annars är den inte fullkomlig) Alltså finns denna varelse i alla möjliga världar Så även i…

Vem är Gud? Finns han och kan vi närma oss honom? Så skulle man kunna sammanfatta Proslogion, som innehåller historiens kanske mest berömda Gudsbevis, det ontologiska, vilket tar sin utgångspunkt i Guds egenskaper. Det är genialt och skenbart enkelt, men intill denna dag har filosofer svårt att verderlägga det. Det har utvecklats i många andra varianter, men Anselms står sig fortfarande som den mest övertygande. Det är också här man hittar det berömda citatet: ”Jag försöker inte förstå för att kunna tro, utan jag tror för att kunna förstå. Ty detta tror jag även, att om jag inte trodde, så skulle jag inte förstå.” Proslogion – ”Samtal med Gud” – ett av medeltidens viktigaste verk, är därtill en vackert meditativ…