Etikett: william lane craig

En fråga som aldrig diskuteras i Sverige längre. Men borde göras. Här finns tre världsåskådningar representerade.

Förra året gav vi ut, oss veterligen den första, svenska översättningen av Anselms Proslogion. Inom den svenska filosofiska debatten förekommer han väl sällan numera, men det beror snarare på den svenska alltomfattande ateismen och därmed ett ointresse för metafysik. Svensk statssponsrad filosofi sysslar numera mest med praktisk spörsmål. Men argumentet eller beviset är fortfarande aktuellt, och det är svårare att motbevisa än man kan tro. Alvin Plantinga gjorde till exempel en uppdatering av argumentet, som lyder ungefär så här: Det går att föreställa sig möjliga (hypotetiska) världar med en fullkomlig varelse i En fullkomlig varelse måste finnas till i alla möjliga världar (annars är den inte fullkomlig) Alltså finns denna varelse i alla möjliga världar Så även i…