Etikett: kritik

2020-12-07 Ett utdrag ur Verner von Heidenstams klassiska essä, vilken uppdrog riktlinjerna för det litterära nittiotalet och kritiserade naturalismen: Man skulle kunna parodiera naturalismen på följande sätt. Naturalismen är en arbetskarl i blus. – Leve jämlikheten! ropar han. Det är en orättvisa, att ödet begåvar några med snillets privilegium och icke alla. Vi avsätta ödet. Vi besluta, att kvickhet, inbillningskraft, skönhetssinne och allt sådant där aristokratiskt djävulstyg är tecken på talanglöshet. Talang är arbete. Vilket dumhuvud som helst kan bli ett snille, bara han arbetar, bara han blir gesäll, bara han går omkring och iakttager samt noga skriver upp. Här sitta de där övermodiga gamla snillena i akademiska fåtöljer och beundras, och tillåta inte att några som ej…

Förra året gav vi ut, oss veterligen den första, svenska översättningen av Anselms Proslogion. Inom den svenska filosofiska debatten förekommer han väl sällan numera, men det beror snarare på den svenska alltomfattande ateismen och därmed ett ointresse för metafysik. Svensk statssponsrad filosofi sysslar numera mest med praktisk spörsmål. Men argumentet eller beviset är fortfarande aktuellt, och det är svårare att motbevisa än man kan tro. Alvin Plantinga gjorde till exempel en uppdatering av argumentet, som lyder ungefär så här: Det går att föreställa sig möjliga (hypotetiska) världar med en fullkomlig varelse i En fullkomlig varelse måste finnas till i alla möjliga världar (annars är den inte fullkomlig) Alltså finns denna varelse i alla möjliga världar Så även i…