Samlade dikter

Omslag_Samlade-Rydberg_620

Denna bok innehåller båda de diktsamlingar som Viktor Rydberg gav ut under sitt liv, Dikter (1882) och Dikter, andra samlingen (1891), dessutom två postumt utgivna dikter, ”Himlens blå” och ”Vandringsmän”, samt två mycket sällan publicerade översättningar, de fornhögtyska Merseburgformlerna och tolkningen av Edda-dikten Völuspá. Sammanlagt 59 dikter.

Rydberg var inte den mest produktive lyrikern, men få författares poesi kan uppvisa en sådan bredd och inflytande. Här finner man den ofta citerade ”Kantaten”: Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill, vad skönt du drömt, kan ej av tiden härjas, det är en skörd, som undan honom bärgas, ty den hör evighetens rike till, prydandes otaliga gravvårdar, minnesteckningar och väggbonader i vårt land; ”Dexippos”, varur passagen ”Atenarnes sång” i Sibelius tonsättning blev den finländska frihetskampens paradsång; de barnets oskuld och lycka besjungande dikter såsom ”Träsnittet i psalmboken” och ”Barndomspoesien”; den filosofiskt grubblande ”Antinous”; pardikterna ”Snöfrid” och ”Skogsrået” med väsen ur den svenska folktron som symboler för människans vägval i livet; den klassiska översättningen av Edgar Poes ”Korpen”; de vackra senromantiska ”Kyssen” och ”Drömliv”, där skapelsen drömmer om Gud; ”Den flygande holländaren”, enligt Lars Forssell ”den svenska poesins vackraste ballad”; ”Tomten” så klart, vår mest levande och lästa dikt; den likaledes älskade ”Betlehems stjärna” (eller ”Gläns över sjö och strand”). Men trots allt är kanske Rydbergs främsta diktalster de stora gripande och omtumlande idédikterna ”Prometeus och Ahasverus” och ”Den nya Grottesången”, vilka känns lika angelägna i dag som när de skrevs.


Författare:
Viktor Rydberg

ISBN: 978-91-87593-60-4
Bandtyp: Epub
Utgiven: april 2016