Kategori: Nyheter / Blogg

Om förlaget, våra böcker och författare.

2024-04-19 I den fina och insiktsfulla uppsatsen om sin hemstad ”Det forna Jönköping” skriver Viktor Rydberg följande: Men Wieselgrens anmärkning har dock bakom sig ett sakförhållande, som rättfärdigar henne – nämligen den äkta småstadsaktiga lättfärdighet, vilken utdömt och tillintetgjort i så många av våra stadssamhällen allt, som kunnat påminna dem och den besökande främlingen om att de haft en forntid. Historiska minnesmärken skänka någonting av storhet även åt det minsta samhälle; där de saknas, liknar även den störste stad en småstad. Dessa minnesmärken behöver för all del inte vara fysiska (även om det är vad Rydberg avser här) utan principen kan lika gärna överföras från den offentliga skulpturkonsten och arkitekturen till andra kulturella områden. Även om idén om…

Vi har väl inte glömt varför vi firar påsk? Nej, det är inte för att hylla haren eller visa vördnad för kokta ägg. H. G. Wells, den kände science fiction-författaren, hade följande att säga om påskens huvudperson: I am an historian, I am not a believer, but I must confess as a historian that this penniless preacher from Nazareth is irrevocably the very center of history. Jesus Christ is easily the most dominant figure in all history. The doctrine of the Kingdom of Heaven, which was the main teaching of Jesus, is certainly one of the most revolutionary doctrines that ever stirred and changed human thought. All four Gospels agree in giving us a picture of a very…

Ur boken Aisopos fabler: En bonde fann en kall vinterdag under en häck en av köld nästan alldeles död orm. Han kände medlidande med det stackars djuret, förde hem det och lade det på eldstaden nära elden. Sedan ormen åter kvicknat till av värmen, reste hon sig upp och ringlade sig med ett förskräckligt väsande mot sin välgörares hustru och barn. Mannen, som hörde deras skrik, störtade in och högg ormen i stycken med en trädgårdshacka, som han hade i handen. »Eländiga kräk!» sade han. »Är detta den belöning du ger den, som räddade ditt liv? Dö, som du förtjänar, men en vanlig död är alltför god för dig.» Inbilsk och självupptagen är hon ofta, människoormen. © Mimer…

”GUD den Allrahögsta, som vårdar människors sällhet, föröke vår Svenska Frihet, och bevare den till evärdeliga tider!” Denna pamflett från 1759 innehåller ett tidigt program för medborgerliga friheter. Till skillnad från många av dagens förmenta liberaler är Forsskål införstådd med hur viktig friheten är för både den enskilda människan och samhället, och han skriver: ”Friheten måste därföre bevaras med frihet. En vis Regering lämnar menigheten hellre lägenhet, att yttra sitt missnöje med pennor, än med andra gevär…” Han förekommer sålunda John F. Kennedy med 200 år: ”Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable”. Han konstaterar även att där yttrandefrihet saknas ”är friheten ej värd sitt namn”. Forsskåls skrift kom att inspirera till den nya…

2024-02-22 Arthur Conan Doyle uppfann med Sherlock Holmes den moderna detektivhistorien. Men inte bara det. Man kan säga att han även uppfann det moderna detektivarbetet. Poliser över hela världen tog till sig av Holmes’ metoder och försökte tillämpa dem, och indirekt blev han ansvarig för framväxten av forensiken (skaparen av det första brottslaboratoriet, Edmond Locard, angav Holmes som huvudsaklig inspirationskälla). Han initierade dessutom den deduktiva analysen som metod för att lösa brott samt den moderna brottsplatsundersökningen. Arbete under täckmantel kan också tillskrivas honom. I sanning ett fall där dikten överträffar verkligheten; där verkligheten imiterade dikten och inte tvärtom. På kulturens område råder inget tvivel råda om dessa berättelsers inflytande. Sherlock Holmes är än idag en av världens mest…