Manus

Obs! För tillfället har vi inte möjlighet att ta emot och bedöma manus.


Sänd in ditt manus till manus(at)mimerbokforlag.se.

Vi tar gärna emot manus med nyskriven litteratur, men vår utgivning är begränsad. Vid utgivning finns det två modeller. Medfinansiering av författaren eller traditionell utgivning. Det som avgör är den kommersiella potentialen och risken i ett projekt. Vi har samma kvalitetskrav på alla böcker.

Manus skickas i digital form, gärna i PDF- eller Word-format. Läs vilka genrer vi är intresserade av under ”Om oss”, samt försök bilda dig en uppfattning om du tror att manuset passar vår utgivning.


Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara