Kategori: Nyheter / Blogg

Om förlaget, våra böcker och författare.

2024-02-22 Arthur Conan Doyle uppfann med Sherlock Holmes den moderna detektivhistorien. Men inte bara det. Man kan säga att han även uppfann det moderna detektivarbetet. Poliser över hela världen tog till sig av Holmes’ metoder och försökte tillämpa dem, och indirekt blev han ansvarig för framväxten av forensiken (skaparen av det första brottslaboratoriet, Edmond Locard, angav Holmes som huvudsaklig inspirationskälla). Han initierade dessutom den deduktiva analysen som metod för att lösa brott samt den moderna brottsplatsundersökningen. Arbete under täckmantel kan också tillskrivas honom. I sanning ett fall där dikten överträffar verkligheten; där verkligheten imiterade dikten och inte tvärtom. På kulturens område råder inget tvivel råda om dessa berättelsers inflytande. Sherlock Holmes är än idag en av världens mest…