Tegnérs brev

2024-05-28

Det är inte märkligt att läsandet minskar och att intresset för seriös litteratur likaså minskar. När många, ja nästan alla, av de svenska texter som verkligen håller hög klass (intellektuellt och estetiskt) förbigås av både den lägre och högre utbildningen. Ett exempel är Tegnérs brev, om vilka Sven Stolpe uttryckte följande:

Goethes och Schillers berömda korrespondens blir till trämassa vid sidan av detta olympiska flöde.

Ett urval av dessa brev finns i vår e-boksutgåva.

P. S. Vill man få unga människor intresserade av litteratur vore ett förslag att man ger dem ovan nämnde Sven Stolpes bok 40 svenska författare, där han på sitt mycket underhållande sätt sammanväver författarnas personligheter och liv med deras texter. Just det sättet att skriva litteraturhistoria på är helt överlägset dagens teoretiserande läroböcker, där texterna sällan får hjälpa till att förklara människan bakom den, och vice versa.