Ny e-bok: ”Tankar om borgerliga friheten”

”GUD den Allrahögsta, som vårdar människors sällhet, föröke vår Svenska Frihet, och bevare den till evärdeliga tider!”

Denna pamflett från 1759 innehåller ett tidigt program för medborgerliga friheter. Till skillnad från många av dagens förmenta liberaler är Forsskål införstådd med hur viktig friheten är för både den enskilda människan och samhället, och han skriver: ”Friheten måste därföre bevaras med frihet. En vis Regering lämnar menigheten hellre lägenhet, att yttra sitt missnöje med pennor, än med andra gevär…” Han förekommer sålunda John F. Kennedy med 200 år: ”Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable”. Han konstaterar även att där yttrandefrihet saknas ”är friheten ej värd sitt namn”.

Forsskåls skrift kom att inspirera till den nya lagen om tryckfrihet i Sverige år 1766 (den första av sådant slag i hela världen). Till dem som Forsskål inspirerat utomlands hör den tyske filosofen Immanuel Kant.

Peter Forsskål var en av Linnés viktigaste och mest begåvade lärjungar. När Linné skulle namnge en växt efter sin lärjunge valde han brännässlan. Valet motiverade han med att den art han planterat i sin trädgård i Uppsala kom från de fröer som Forsskål sänt honom från sin expedition i Arabien. Men det fanns ett annat skäl. I en kommentar skriver Linné att det är lika riskabelt att komma nära en brännässla som att hamna i gräl med Forsskål!

© Mimer bokförlag