Beowulf

Beowulf

Beowulfkvädet har beskrivits som en nordisk Iliad och Odyssé. Det utspelar sig i Sverige och Danmark, men nedtecknades för omkring tusen år sedan i mellersta England. I sin slutliga form är verket troligen skapat på 700-talet. Eposet utgör en stor litterär och historisk skatt, i synnerhet för oss på grund av sitt nordiska innehåll.

Hjälten Beowulf (götisk hövding) seglar till Danmark tillsammans med en grupp av sina män för att erbjuda sin hjälp åt danerna. Han strider där med och besegrar det sjötroll som har plågat folket och hemsökt deras stolthet, mjödsalen Hjort. Omedelbart därefter dödar han även sjötrollets moder. Efter danernas hyllningar återvänder han hem och blir sedermera sitt folks konung. Slutligen, efter en längre tid, tvingas han kämpa med en eldsprutande drake, som visserligen liksom de föregående besegras och dödas, men först efter att ha givit Beowulf dödliga sår. Berättelsen är en mytologiserad hjältedikt, som även ger värdefulla inblickar i den tidens föreställningsvärld, umgängessätt och kultur. Av stort intresse för oss svenskar och en viktig källa för vår dunkla historia under 500-talet är de tämligen omfattande delar, som handlar om svear och götar, deras furstefamiljer och strider.

Dikten fortsätter inspirera i vår egen tid. Den utgjorde en stor influens på Tolkien när han skapade sin sagovärld, och två gånger under 2000-talet har den filmatiserats (i en amerikansk och en isländsk version).

Beowulf föreligger här i Rudolf Wickbergs klassiska och lediga översättning med inledning.

Provläs Beowulf

Sune Lindqvists uppsats ”Sutton Hoo och Beowulf”

Henrik Schücks ”Folknamnet geatas i Beowulf”

GP skriver om Tolkien och Beowulf

ISBN: 978-91-980713-6-8
Omfång: 129 sidor
Bandtyp: Danskt band, Epub
Format: 140 x 215 mm
Vikt: 232 g
Utgiven: juli 2013