Etikett: Beowulf

2021-02-01 Vi bjuder här på ett begränsat utdrag ur vår Beowulf-utgåva, angående diktens ursprung m. m. Diktens förhistoria, ålder, handskrift Som bekant torde vara, har man särskilt i Tyskland, med en viss förkärlek sökt göra gällande den s. k. Liedertheorien för äldre, mera omfattande episka dikter såsom Iliaden, Odysséen och Nibelungenlied; med andra ord, man har sökt uppvisa, att var och en av dessa dikter i sin nuvarande form härstammar från flere olika författare. Även på Beowulfdikten har man velat tillämpa denna teori; i synnerhet har den berömde tyske språk- och fornforskaren Müllenhoff genom en detaljerad granskning sökt bevisa, att dikten förskriver sig från sex olika personer. Denna åsikt vann på grund av Müllenhoffs stora auktoritet i andra…

I sin essä om Beowulf skriver J. R. R. Tolkien att det finns en fara i den vetenskapliga beskrivningen av ett litterärt verk: ”en vanlig, enkel sagodrake” kan förstöras genom logisk analys. Uttolkaren, ”om han inte är försiktig, och använder allegori, kan döda det han studerar när han dissekerar det … För myten är levande i sin helhet, och hinner dö innan den är sönderdelad.”