Tal och skrifter : en biografi

Talochskrifter_omslag_310_2

av Gustav II Adolf

Vem var Gustav II Adolf? Hur lyckades han, som endast 17 år gammal fick makten, ena och bygga upp ett splittrat och fattigt Sverige, framgångsrikt avsluta de tre krig han ärvt (mot Danmark, Ryssland och Polen), och därmed befästa Sverige som självständig stat, samt genom att ingripa i trettioåriga kriget rädda protestantismen i norra Europa och grundlägga det som vi idag kallar för stormaktstiden? I denna bok får vi stifta bekantskap med kungen genom i huvudsak hans egna ord.

Här möter vi privatmänniskan Gustav Adolf i breven till ungdomsförälskelsen Ebba Brahe och systern Katarina; den store retorikern och strategen i talen till riksdagen; fältherren, den politiske taktikern och handlingsmänniskan i breven till Axel Oxenstierna. Boken inleds med Gustav Adolfs egenhändigt skrivna historia (om tiden fram till sin fars maktövertagande) och sträcker sig till slaget vid Lützen. Genom att Gustav Adolfs ord binds samman av en ramtext fungerar boken även som biografi.

Liksom sin farfar hade Gustav Adolf fått ordens och talets gåva. Denna fallenhet utvecklades under den framstående Johan Skyttes ledning, och kungen blev sedermera en av våra genom tiderna främsta retoriker. Han har, sade man, övervunnit lika många med tungan som med svärdet.

Boken innehåller 45 urkunder (tal, brev och skrifter) av Gustav Adolf. För att underlätta läsandet finns förklarande fotnoter och en ordlista.

”Ur texterna träder en slagfärdig och energisk kung fram, en levande människa.” Ulf Lindgren, Bibliotekstjänst (BTJ häfte nr 13123106)

Provläs Tal och skrifter

Gustav_II_Adolf_autograph

ISBN: 978-91-980713-7-5
Omfång: 211 sidor
Bandtyp: Danskt band, Epub
Format: 140 x 215 mm
Vikt: 352 g
Utgiven: augusti 2013