Tidskriften Medusa om Sulpicia

2021-07-05

Medusa, Sveriges ledande tidning om antikens värld, har i sitt senaste nummer en artikel om den romerska dikterskan Sulpicia, ibland även kallad ”Roms Sapfo”. Av hennes diktning har endast bevarats sex små elegier (skrivna på versmåttet distikon, dvs omväxlande daktylisk hexameter och pentameter), vilka samtliga behandlar en och samma kärleksrelation. Det är intressant läsning, och artikeln omnämner också vår utgåva av Sulpicias dikter från 2016, med Sara Anvestads fina översättningar.

P.S. Frågan uppstår återigen om man vid översättning ska bevara de antika versmåtten. Svaret är väl att det beror på. I vissa fall kan en poetisk begåvning, som Lagerlöf med Homeros, nå oanade höjder med versmåttet intakt. Men det bör vara enklare med episk dikt, där det är helhetsintrycket och den beständiga rytmen snarare än varje enskild rad eller strof som avgör, än i lyrik.