Etikett: sulpicia

2021-07-05 Medusa, Sveriges ledande tidning om antikens värld, har i sitt senaste nummer en artikel om den romerska dikterskan Sulpicia, ibland även kallad ”Roms Sapfo”. Av hennes diktning har endast bevarats sex små elegier (skrivna på versmåttet distikon, dvs omväxlande daktylisk hexameter och pentameter), vilka samtliga behandlar en och samma kärleksrelation. Det är intressant läsning, och artikeln omnämner också vår utgåva av Sulpicias dikter från 2016, med Sara Anvestads fina översättningar. P.S. Frågan uppstår återigen om man vid översättning ska bevara de antika versmåtten. Svaret är väl att det beror på. I vissa fall kan en poetisk begåvning, som Lagerlöf med Homeros, nå oanade höjder med versmåttet intakt. Men det bör vara enklare med episk dikt, där det…

Äntligen har kärleken kommit. Det är första meningen i Sulpicias dikter, som beskriver relationen med hennes älskare Cerinthus. I sex innerliga dikter lyckas hon fånga lycka, besvikelse, uppgivenhet och försoning. Sulpicia är den enda kvinnliga romerska poet vars verk har överlevt till i dag. Nu kommer hennes 2000 år gamla lyrik ut i svensk översättning tillsammans med en kort inledning. Boken innehåller också den samtida poeten Catullus berömda femte dikt. Författare: Sulpicia Översättare: Sara Anvestad ISBN: 978-91-87593-58-1 Bandtyp: Epub Utgiven: januari 2016