Etikett: översättning

2023-09-26 I vårt kära land, vårt kära framstegsdyrkande land, tror många människor på allvar att det senaste alltid är bättre (’det måste det ju vara om vi hela tiden rör oss mot en allt bättre framtid’). Det är därför nästan all historia som skrivs i Sverige idag bara är till för att bekräfta en världsbild, en ideologi eller en idé som finns i författarens huvud, inte för att skapa förståelse för den tid som avhandlas. Och inte heller för att förklara hur vi har hamnat där vi befinner oss idag eller varför vissa traditioner (och här avses inte sådant ytligt som dans kring granen et c.) och idéer har uppstått och kan vara värda att bevara. Samma sak…

2021-07-05 Medusa, Sveriges ledande tidning om antikens värld, har i sitt senaste nummer en artikel om den romerska dikterskan Sulpicia, ibland även kallad ”Roms Sapfo”. Av hennes diktning har endast bevarats sex små elegier (skrivna på versmåttet distikon, dvs omväxlande daktylisk hexameter och pentameter), vilka samtliga behandlar en och samma kärleksrelation. Det är intressant läsning, och artikeln omnämner också vår utgåva av Sulpicias dikter från 2016, med Sara Anvestads fina översättningar. P.S. Frågan uppstår återigen om man vid översättning ska bevara de antika versmåtten. Svaret är väl att det beror på. I vissa fall kan en poetisk begåvning, som Lagerlöf med Homeros, nå oanade höjder med versmåttet intakt. Men det bör vara enklare med episk dikt, där det…

”Dessa är de gömda ord som den levande Jesus talade…” Thomasevangeliet, även kallat ”det femte evangeliet”, hittades 1945 i Egypten. Det är inget evangelium i traditionell bemärkelse, eftersom det består endast av uttalanden av Jesus och dialoger mellan honom och hans lärjungar, och ingen berättande struktur finns kring de 114 vackra Jesusord, som här är samlade. Thomasevangeliet kan till ursprunget vara det äldsta av de idag kända evangelierna, men kan också vara av senare datum än de bibliska evangelierna, med vilka det har många paralleller. Det är svårtolkat och har av en del forskare ansetts tillhöra en gnostisk tradition, men detta har avfärdats av andra; något som tas upp i inledningen till denna nyöversättning. Boken är upplagd så…