Etikett: Gustav II Adolf

2021-06-04 Idag firar Göteborg 400-årsjubileum. Den 4 juni 1621 fick staden sina stadsprivilegier. Med anledning av detta publicerar vi följande utdrag ur boken Offentlig konst i Göteborg, som delvis berör stadens tillkomst, samt hur man firade förr. Bengt Erland Fogelberg (1786–1854) är Göteborgs genom tiderna främste skulptör. Han föddes på Drottninggatan 48 som son till en gälbgjutare (gjutare av föremål i mässing eller annan gul metall, av tyskans gelb, ”gul”), och han inledde sin yrkesbana som gälbgjutarlärling i Göteborg. År 1804 blev han lärling hos hovciselören i Stockholm, och redan samma år skrevs han in vid Konstakademien. År 1806 fick han gesällvärdighet, men konstintresset tog snart överhand, och tre år i rad erhöll han första medaljen av Konstakademien. Han…

2016-03-21 Förberedelser till slaget vid Lützen Uti dagningen gjorde alla regementena morgonbön och avsjöngo psalmen Vår Gud är oss en väldig borg. Därpå red konungen igenom leden för att uppmuntra folket. [Här talade kungen till först svenskarna och sedan tyskarna.] Klockan var nu redan över åtta på morgonen, men dimman, i stället för att glesna, blev än tjockare, så att det var alldeles omöjligt för till och med de närmaste trupperna att se varandra och än mera att angripa fienden. Blott då och då hördes Wallensteins kanoner, och rytteriets förposter skärmytslade fram emot graven. För övrigt stodo båda härarna orörliga. Då upptog konungen med egen röst psalmen Gud vare oss nådig och huld och efter dess slut likaledes…

Gustav II Adolfs osannolika levnadsbana tillhör hävdernas allra ärorikaste, och borde i alla generationer förelysa svenskarna till efterdöme. Axel Oxenstierna satte honom högst. ”Aldrig”, skrev han, ”har Sverige ägt en större konung. Gustav Adolf den store och fäderneslandets fader äro titlar, dem han av oss rättvisligen förtjänat. Uti hela världen finnes för närvarande ingen, som med honom kan jämföras, och har på många århundraden icke funnits. Jag tvivlar, om kommande tider någonsin skola frambringa hans like.” Anders Fryxells klassiska levnadsteckning är kanske den som bäst förenar grundlig efterforskning med ett populärvetenskapligt berättande. ✓ Framstår som ett mästerverk och den definitiva boken om Gustav II Adolf ✓ Fylld av citat från samtida som levandegör ✓ Hela den storslagna berättelsen…

Här är några härliga citat av Gustav II Adolf; naturligtvis svårare att ta till sig utan sina sammanhang, men ändå fina exempel på hans formuleringskonst: