Lite om Thomasevangeliet

Mikael Mosesson 2017-03-04

Det finns många ord i Thomasevangeliet som är tydliga paralleller till Bibelord, sedan finns det några som känns väldigt främmande åt det gnostiska hållet, och sedan finns många som inte återfinns i Nya testamentet men ändå skulle kunna vara äkta. Jag påstår nu inte att nedanstående ord måste vara äkta, bara att det finns en tydlig parallell till språkbruk i det Gamla testamentet. Det är i Jobs bok vi hittar detta. (Fetstil tillagd här.)

Thomasevangeliet 108
Jesus sade: Den som dricker ifrån min mun skall bli som jag; jag själv kommer att bli han, och de dolda tingen skall avslöjas för honom.

Job 29
22 Sedan jag hade talat, talade ingen annan; såsom ett vederkvickande flöde kom mina ord över dem. 23 De väntade på mig såsom på regn, de lade upp sina munnar såsom efter vårregn.

Job använder alltså en metafor för hur människor lyssnar till någon de respekterar och tror på, och det vore inte märkligt om Jesus återanvände detta i sitt förkunnande eftersom de som hörde på honom var väl bevandrade i Gamla testamentet; något han för övrigt gjorde ofta.

Vad säger forskarna? Ja förutom alla de tydliga parallellorden som i något annan form återfinns i Bibeln, så finns det fem helt fristående ord som forskarna anser vara äkta och alltså skulle härröra direkt från Jesus. Det är ord 42, 81, 82, 97 och 98 (enligt John Dickson, Jesus a short life).

I boken ges även en översikt av gnosticismen. Här är en ganska lysande föreläsningsserie för den som vill fördjupa sig ytterligare i ämnet:

https://youtu.be/pDyl1qrpj_Q

Spara

Spara