Etikett: evangelium

Mikael Mosesson 2017-03-04 Det finns många ord i Thomasevangeliet som är tydliga paralleller till Bibelord, sedan finns det några som känns väldigt främmande åt det gnostiska hållet, och sedan finns många som inte återfinns i Nya testamentet men ändå skulle kunna vara äkta. Jag påstår nu inte att nedanstående ord måste vara äkta, bara att det finns en tydlig parallell till språkbruk i det Gamla testamentet. Det är i Jobs bok vi hittar detta. (Fetstil tillagd här.) Thomasevangeliet 108 Jesus sade: Den som dricker ifrån min mun skall bli som jag; jag själv kommer att bli han, och de dolda tingen skall avslöjas för honom. Job 29 22 Sedan jag hade talat, talade ingen annan; såsom ett vederkvickande…