Etikett: thomasevangeliet

Mikael Mosesson 2017-03-04 Det finns många ord i Thomasevangeliet som är tydliga paralleller till Bibelord, sedan finns det några som känns väldigt främmande åt det gnostiska hållet, och sedan finns många som inte återfinns i Nya testamentet men ändå skulle kunna vara äkta. Jag påstår nu inte att nedanstående ord måste vara äkta, bara att det finns en tydlig parallell till språkbruk i det Gamla testamentet. Det är i Jobs bok vi hittar detta. (Fetstil tillagd här.) Thomasevangeliet 108 Jesus sade: Den som dricker ifrån min mun skall bli som jag; jag själv kommer att bli han, och de dolda tingen skall avslöjas för honom. Job 29 22 Sedan jag hade talat, talade ingen annan; såsom ett vederkvickande…

”Dessa är de gömda ord som den levande Jesus talade…” Thomasevangeliet, även kallat ”det femte evangeliet”, hittades 1945 i Egypten. Det är inget evangelium i traditionell bemärkelse, eftersom det består endast av uttalanden av Jesus och dialoger mellan honom och hans lärjungar, och ingen berättande struktur finns kring de 114 vackra Jesusord, som här är samlade. Thomasevangeliet kan till ursprunget vara det äldsta av de idag kända evangelierna, men kan också vara av senare datum än de bibliska evangelierna, med vilka det har många paralleller. Det är svårtolkat och har av en del forskare ansetts tillhöra en gnostisk tradition, men detta har avfärdats av andra; något som tas upp i inledningen till denna nyöversättning. Boken är upplagd så…