Gunnlaug Ormtungas saga

Omslag_Gunnlaug_310

Gunnlaug Ormtungas saga är betraktad som ett mästerverk och är den isländska saga som översatts flest gånger till olika språk.

Gunnlaug Ormtunga var en isländsk kämpe och skald. Han var dristig, modig och en aning hetsig. Som skald var han fruktad för sin giftiga tunga, därav hans tillnamn Ormtunga, men kunde också vinna kungars gunst genom sina hyllningskväden. Flera av hans kväden är återgivna i sagan, som utspelar sig runt år 1000.

Redan som mycket ung blev han osams med sin far och begav sig till Torsten Egilsson på Borg. Denne hade i en dröm för länge sedan fått veta att hans dotter Helga skulle få två friare som skulle förgöra varandra. Hon var nu jämnårig med Gunnlaug och den vackraste ungmön på hela Island. De två förälskar sig och Helga blir Gunnlaugs löfteskvinna. Dock ville han innan giftermålet först resa utomlands några år, som det anstod alla unga män av anrik härkomst. Det bestäms att Helga ska vänta i tre år, men efter den tiden är Torsten fri att gifta bort sin dotter till vem som helst.

Gunnlaug inleder sin utlandsresa när han är 18 år gammal och besöker Norge, England, Irland, Orkneyöarna samt Sverige, där han gästar Sigurd jarl i Skara och Olof Skötkonung i Uppsala. Det är i Sverige han träffar sin rival, den isländske ädlingen Skald-Ramn. Redan från början visar sig denne avundsjuk på Gunnlaug och Helgas förhållande. Medan Skald-Ramn återvänder hem, måste Gunnlaug fullgöra sitt åtagande hos den engelske kungen, och först efter fyra år får han återse Islands kust. Då har Helga redan mot sin vilja gifts bort till Skald-Ramn, vars fader var mycket inflytelserik och hade stöttat sin son. När de träffas på Alltinget följande sommar utmanar Gunnlaug Skald-Ramn på holmgång. Utgången blev dock oavgjord. Denna holmgång var mycket speciell, för det var den sista som stod på Island, eftersom sådan tvekamp förbjöds efter den dagen. (Strax efter denna tid upphörde även de blodiga släktfejderna på Island.)

De två antagonisterna har inget annat val än att resa utomlands för att avgöra tvisten. De bestämmer sig i hemlighet för att träffas i Norge. Gunnlaug besegrar där sin motståndare, men blir svekfullt lurad av honom och dör senare av det sår han tillfogats. Skald-Ramn offrade i dödsögonblicket hellre sin heder än lät Gunnlaug få Helga tillbaka. Hon blev snart omgift men kunde aldrig glömma Gunnlaug. Hennes stora tröst var att betrakta en praktfull kappa som Gunnlaug skänkt henne i gåva. Hon var fortfarande ung då hon en afton sjönk ihop mot sin make, bredde ut kappan framför sig och dog.

Albert Ulrik Bååths fina svenska översättning har här moderniserats.

ISBN: 978-91-87593-21-5
Bandtyp: Epub
Utgiven: januari 2014