SMB, Clio och Veritas

Just nu finns våra böcker med i några olika publikationer.

omslag till Veritas 28

Offentlig konst i Göteborg utgör basen för en artikel som har införts i Viktor Rydberg-sällskapets årliga tidskrift Veritas. Artikeln berör konst med anknytning till författaren i Göteborg. Omslagsfotot har också hämtats från boken och föreställer statyn Den siste atenaren.

I Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks medlemstidning Pennan & Svärdet presenteras i nuvarande nummer Beowulf.

pennfan

Och i Clio n:r 1 2014 finns Gustav II Adolfs Tal och skrifter med.