Vad föreställer Bältesspännarna?

Själva skulpturgruppen föreställer en hednisk sed, vari två män är ihopspända med ett bälte och har var sin kniv i handen. Tvekampen slutar med den ene eller bådas död. (Läs mer om verket i Offentlig konst i Göteborg, nu också ute som e-bok.) Men på sockeln sitter bilder som förklarar vad som har lett fram till detta. Bilderna kan ses på följande länkar:

Bild 1: Två män, troligen i den ene mannens hem, blir uppassade av värdens husfru (hustru); alt. befinner de sig på gästabud och kvinnan kan då vara trolovad med den ene mannen (den långhårige).

Bild 2: Den andre mannen, den korthårige, säger något, troligen oanständigt eller skymfande, samt grabbar tag i kvinnan. (Det är något oklart om konflikten har att göra med det kvinnan häller i mannens dryckeshorn. På den första bilden ser man att drakens mun i drakslingan hänger över dryckeshornet, och i den andra bilden ser man att hornen har bytt plats. Har den långhårige mannen och kvinnan försökt förgifta den andre? I så fall faller skulden åt ett annat håll.)

Bild 3: Den långhårige mannen (alternativt omvänt) har utmanat den andre på bältesspännarduell, varpå kvinnan bönfaller honom att avstå.

Drakslingorna med runstavar ger troligen det fullständiga svaret på vad som försiggår. Men en tydning av dem får någon annan försöka.

Bältesspännarna