Statyerna på Djurgårdsbron

Fädernas gudasaga av Viktor Rydberg var mycket inflytelserik. Många — även seriösare läsare — tog säkert genvägen och nöjde sig med att läsa denna bok, istället för hans stora vetenskapsverk Undersökningar i germanisk mytologi. Det verkar som om boken under en tid var standardverket för dem som ville få en populärt framställd översikt av mytologin.

En av de konstnärer som inspirerades var Rolf Adlersparre när han skapade stoderna till Djurgårdsbron i Stockholm. Bron har fyra kolonner av granit med varsin fornnordisk gud i zink skulpterade av konstnären. Adlersparre hade låtit sig inspireras av Fädernas gudasaga. De fyra fornnordiska gudarna är:

  • Heimdal som blåser i Gjallarhornet (norra brofäste)
  • Frigg (Odens hustru) som håller i en stav (norra brofäste)
  • Freja med en falk i ena handen (södra brofäste)
  • Tor med hammaren Mjölner över axeln (södra brofäste)

Djurgårdsbron Heimdal 2012.jpg
Djurgårdsbron Heimdal 2012” av Holger.EllgaardEget arbete. Licenserat under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Djurgårdsbron Frigg 2012.jpg
Djurgårdsbron Frigg 2012” av Holger.EllgaardEget arbete. Licenserat under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Djurgårdsbron Freja 2012.jpg
Djurgårdsbron Freja 2012” av Holger.EllgaardEget arbete. Licenserat under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Djurgårdsbron Tor 2012.jpg
Djurgårdsbron Tor 2012” av Holger.EllgaardEget arbete. Licenserat under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Det var här Stockholmarna passerade när de skulle ta sig till nöjescentret Djurgården för att roa sig en lördagskväll. Det påminner oss om att den nordiska gudavärlden länge var en del av vår populärkultur (och inte bara kunde refereras till bland lärda män eller specialintresserade).

Den nuvarande Djurgårdsbron byggdes av Bergsunds mekaniska verkstad på Södermalm 1896 och stod klar till den stora Stockholmsutställningen 1897.

Den nuvarande Djurgårdsbron byggdes av Bergsunds mekaniska verkstad på Södermalm 1896 och stod klar till den stora Stockholmsutställningen 1897.

Många gånger förekom de nordiska gudarna som karaktärer i de otaliga revyer som sattes upp på Djurgården. Till exempel användes de av Sigge Fürst i denna stora schlager: