Etikett: vergilius

2023-09-26 I vårt kära land, vårt kära framstegsdyrkande land, tror många människor på allvar att det senaste alltid är bättre (’det måste det ju vara om vi hela tiden rör oss mot en allt bättre framtid’). Det är därför nästan all historia som skrivs i Sverige idag bara är till för att bekräfta en världsbild, en ideologi eller en idé som finns i författarens huvud, inte för att skapa förståelse för den tid som avhandlas. Och inte heller för att förklara hur vi har hamnat där vi befinner oss idag eller varför vissa traditioner (och här avses inte sådant ytligt som dans kring granen et c.) och idéer har uppstått och kan vara värda att bevara. Samma sak…