Etikett: senar

2022-05-30 Trimeter, även jambisk trimeter eller senar, är ett sexfotat, orimmat versmått med obundna cesurer. Aristoteles ansåg att den jambiska formen passade det naturliga talet och versmåttet användes under antiken i dramer och tragedier. Linjestil (versraden tillsluts med frasgräns). stikisk. Tegnér använde versmåttet till ’det tragiska’ med utmärkt effekt. Ur Tegnérs Frithiofs saga: Du vill / för son-/as. Vet / du vad / förson-/ing är? Se mig / i ög-/at, yng-/ling, och / bliv ick-/e blek! På jord-/en går / förson-/ar’n kring / och het-/er död. eller: Hur skönt ler solen, huru vänligt hoppar dess milda stråle ifrån gren till gren! Allfaders blick, i aftondaggens droppar, som i hans världshav, lika klar och ren! Hur röda färgar hon…