”Den tragiske senarien”

2022-05-30

Trimeter, även jambisk trimeter eller senar, är ett sexfotat, orimmat versmått med obundna cesurer. Aristoteles ansåg att den jambiska formen passade det naturliga talet och versmåttet användes under antiken i dramer och tragedier. Linjestil (versraden tillsluts med frasgräns). stikisk.

Tegnér använde versmåttet till ’det tragiska’ med utmärkt effekt.

Ur Tegnérs Frithiofs saga:
Du vill / för son-/as. Vet / du vad / förson-/ing är?
Se mig / i ög-/at, yng-/ling, och / bliv ick-/e blek!
På jord-/en går / förson-/ar’n kring / och het-/er död.

eller:

Hur skönt ler solen, huru vänligt hoppar
dess milda stråle ifrån gren till gren!
Allfaders blick, i aftondaggens droppar,
som i hans världshav, lika klar och ren!
Hur röda färgar hon ej bergens toppar!
O! det är blod på Balders offersten!
I natt är snart det hela land begravet,
snart sjunker hon, en gyllne sköld, i havet.

Bara ett exempel på alla de antika versmått som Tegnér använde så framgångsrikt och obesvärat i sitt magnum opus.