Självbiografiska skrifter

Omslag_Sjaelvis_310

av Viktor Rydberg

Viktor Rydberg gav aldrig ut någon självbiografi, men han hade planer på att sammanställa en serie barndomsminnen, som han hade antecknat i form av kapiteltitlar. De tre texter som hann bli klara innan han dog tillhör det mest personliga, tillgängliga och underhållande som han har skrivit.

I Från barndomen beskriver han sina första minnen och levnadsår, hur han som barn upptäckte och såg på världen, sin älskade mor som dog då han var knappt sex år gammal. Pojkarne utspelar sig när han är runt tio år, och handlar om ett hotfullt möte med vuxenvärlden som trots allt slutar väl. Anna Maria Lenngrens dikt spelar också en roll. Realisten Åbrandsson är en humoristisk skildring av den femton år gamle Rydbergs bekantskap med en från huvudstaden inflyttad klasskamrat och dennes litterära ambitioner i den nya ”realistiska skolan”.

Denna bok innehåller dessutom romanfragmentet Benoni Strand, som Rydberg till skillnad från de andra texterna skrev redan som ung. Det har starka självbiografiska inslag. Både miljöer, karaktärer och händelser har inslag från Rydbergs egen barndom. Huvudpersonen, den föräldralöse Benoni Strand, har lånat drag av författaren.

Sammantaget ger dessa texter en god bild av Viktor Rydbergs personlighet.

ISBN: 978-91-87593-30-7
Bandtyp: Epub
Utgiven: mars 2014