Prada, Detta

Detta Prada (f. 1964) bor med sin familj utanför Stockholm. Hon är civilekonom och fil. kand. i psykologi, och har bland annat arbetat med marknadsföring och försäljning i internationella utbildningsföretag.

I sitt arbete har hon genomfört uppdrag i flera olika länder i Europa och Latinamerika, och i tre år var hon stationerad i Buenos Aires, Argentina. Idag arbetar hon som human resource-konsult i egen firma.

Detta Prada är tillgänglig för författarbesök och intervjuer.

Läs mer här:
Debutantporträtt i Svensk Bokhandel


Foto: Anneli Larsson