Nyårsklockan

Anders de Wahl läser ”Nyårsklockan”. I denna ursprungliga version ingår samtliga strofer. När traditionen återupptogs i slutet av 1970-talet ”censurerades” den sista strofen av någon anledning bort, något som skett alltsedan dess.

”Nyårsklockan” finns som e-bok tillsammans med ett urval andra nyårsdikter.

Omslag_Nyaarsdikter_620