Etikett: tennyson

Anders de Wahl läser ”Nyårsklockan”. I denna ursprungliga version ingår samtliga strofer. När traditionen återupptogs i slutet av 1970-talet ”censurerades” den sista strofen av någon anledning bort, något som skett alltsedan dess.