När verklighet och dikt flyter ihop

2024-02-22

Arthur Conan Doyle uppfann med Sherlock Holmes den moderna detektivhistorien. Men inte bara det. Man kan säga att han även uppfann det moderna detektivarbetet. Poliser över hela världen tog till sig av Holmes’ metoder och försökte tillämpa dem, och indirekt blev han ansvarig för framväxten av forensiken (skaparen av det första brottslaboratoriet, Edmond Locard, angav Holmes som huvudsaklig inspirationskälla). Han initierade dessutom den deduktiva analysen som metod för att lösa brott samt den moderna brottsplatsundersökningen. Arbete under täckmantel kan också tillskrivas honom. I sanning ett fall där dikten överträffar verkligheten; där verkligheten imiterade dikten och inte tvärtom. På kulturens område råder inget tvivel råda om dessa berättelsers inflytande. Sherlock Holmes är än idag en av världens mest kända personer, trots att han aldrig har funnits på riktigt! Han blir ständigt uppdaterad och förvandlad i nya gestalter på TV och film, och deckarlitteraturen dominerar försäljningslistorna världen över.

När Conan Doyle tog livet av sin karaktär i Det sista fallet skrev hans mor ett upprört brev till honom och uttryckte vad nästan hela det engelska folket kände: ”Din usling”. Han förstod nog inte hur verklig Sherlock var för läsarna. För honom var han bara en i raden av karaktärer i hans historier. Han fick visserligen senare återuppstå, men berättelserna skulle aldrig nå riktigt lika högt som i de två första novellsamlingarna.