Frihet är det bästa ting

Frihet är det bästa ting_Per Albin

Per Albin Hansson med kollegor den 1 maj 1941, strax innan midsommarkrisen med de tyska trupptransporterna genom Sverige.

Nu har britterna röstat för Brexit. Rösten var en frihetsröst. Och responsen från EU verkar bli tvång och hot. Om EU verkligen hade varit demokratiskt, om EU verkligen ville reformeras i demokratisk riktning, så skulle inte deras respons vara att skapa en superstat, där man tvingar kvar länder och folk! Alla som har besökt Checkpoint Charlie i Berlin vet vad detta innebär.

De som har röstat för frihet kallas numera för ”populister”. Ordet kommer av populus, folk. Om populism förr var att spela på populära, förenklade och ofta felaktiga föreställningar hos folket för att vinna popularitet och röster, så används ordet numera även för att beteckna dem som vill följa folkets vilja. Om det är den nya definitionen av populist, så räknar jag mig dit, såsom demokrat. Bank of Englands förre chef Mervyn King kommenterar fenomenet.

Och medan Tyskland och Frankrike planerar för en ny järnridå mot yttervärlden och runt sina egna folk, så säger England nej, nej, nej, som ett eko av järnladyn.

Vi har haft en union, Kalmarunionen. Den fungerade inte. Det som började som förbrödring blev snart ett danskt centralstyre. Det var även en valutaunion. Den fungerade inte.

Katolska kyrkan vägrade en gång att reformera sig, det ledde till stora konflikter. Går EU samma väg?

Nej, frihet är det bästa ting.

Ja, frihet är det bästa ting
som sökas kan all världen kring,
för dem, den rätt kan bära.
Vill mot dig själv du vara huld,
så älska frihet mer än guld.
Med frihet följer ära.

 

En fågel värjer eget bo
och markens djur sin lyas ro,
nu märk vad du bör göra.
Gud givit dig förstånd och skäl:
var hellre fri än annans träl,
den tid du dig kan röra.

Ur Frihetsvisan av Thomas Simonsson, biskop i Strängnäs, d. 1443

Till sist. Vad frihet innebär skiljer sig åt mellan människor, partier och folk. Per Albin Hanssons och Margaret Thatchers definition av frihet är olika, exempelvis. Men i en sann demokrati kan ett folk rösta för frihet eller emot frihet; den yttersta friheten får dock aldrig tas ifrån dem, nämligen att ångra sig och sparka ut dem de röstade in förra gången.

Glad sommar!

Mikael Mosesson

2016-06-28

Spara

Spara

Spara