Etikett: hollande

Nu har britterna röstat för Brexit. Rösten var en frihetsröst. Och responsen från EU verkar bli tvång och hot. Om EU verkligen hade varit demokratiskt, om EU verkligen ville reformeras i demokratisk riktning, så skulle inte deras respons vara att skapa en superstat, där man tvingar kvar länder och folk! Alla som har besökt Checkpoint Charlie i Berlin vet vad detta innebär. De som har röstat för frihet kallas numera för ”populister”. Ordet kommer av populus, folk. Om populism förr var att spela på populära, förenklade och ofta felaktiga föreställningar hos folket för att vinna popularitet och röster, så används ordet numera även för att beteckna dem som vill följa folkets vilja. Om det är den nya definitionen…