Edda: Snorres Edda & Den poetiska Eddan

Omslag_Stora_Eddan_620

DEN MEST KOMPLETTA EDDAN PÅ SVENSKA!

Innehåller:
– Snorres Edda
– Den poetiska Eddan
– 5 ytterligare Eddadikter
– Utförliga kommentarer

Eddan är en av världslitteraturens stora texter, ständigt refererad till i litteratur och forskning. Den är vår huvudkälla till den nordiska mytologin: ogripbar, undflyende och samtidigt omätligt rik.

Materialet har bevarats till eftervärlden i två former: Snorres Edda och Den poetiska Eddan.


Snorres Edda inleds med Gylfaginning (Gylfes gäckelse), där den svenske kungen Gylfe, också kallad Ganglere, bestämmer sig för att ta reda på mer om asarna och beger sig till Asgård. Där träffar han i Valhall tre visa män, Hög, Jämnhög och Tredje, vilka egentligen är ögonvändelser av Oden. Genom dessa tre berättar nu Oden för Ganglere om gudavärlden, om skapelsen, Ginnungagap, Yggdrasil, Mimers brunn, nornorna, jättarna och så vidare. Han berättar även om de många äventyr gudarna gjorde. Om Tors äventyr i Utgård och mötet med Utgårda-Loke, och om när Tor tampas med Midgårdsormen. Vi får veta hur det gick till när Balder mördades genom Lokes list och svek. Slutligen berättar han om världens undergång och återuppståndelse: ragnarök.

Sedan följer Brages samtal, i vilket Äger får lära sig skaldekonstens hemligheter av guden Brage, och detta leder in på den andra avdelningen, nämligen Skaldskapens språk, som är vår huvudkälla till den fornnordiska skaldekonsten. Vi lär oss om omskrivningarna (kenningar och heiti) som de fornnordiska skalderna använde. Här visar Snorre vilken stor författare han var, för det som kunde blivit akademiskt och tråkigt är istället underhållande och fascinerande genom de många förklaringar i form av berättelser som anförs. Här berättas om hur Loke stjäl Iduns föryngringsäpplen från asarna och sedan tvingas återta dem; hur skaldemjödet kom till genom dvärgarna Fjalar och Galar; hur Loke klippte av Tors hustru Sivs hår och hur hon sedan får sitt hår smitt av guld av svartalverna; Tors färd till jätten Geirröds gård, då han måste färdas utan sina verktyg Mjöllner och Starkhetsbältet. Vi får också höra om hur guldet blev kallat utterboten genom Oden, Loke och Häners äventyr. Detta går över i sagan om Sigurd Fafnersbane och Brynhild, som är förlagan till Gollum och ringen i Tolkiens Sagan om ringen samt till Wagners opera Rhenguldet.

Texten är i huvudsak skriven på prosa men även strödd med exempel ur den fornnordiska diktkonsten.


Den poetiska Eddan, även kallad ”Sämunds Edda”, efter den person som länge troddes ha nedtecknat den, består helt av dikter (”kväden” och ”sånger”). Dessa kan vidare uppdelas i två kategorier: gudadikter, som behandlar samma ämnen som Snorre i huvudsak, och hjältedikter, som är halvhistoriska, halvmytiska skildringar. I denna Edda återfinns bland annat ”Valans visdom” (Völuspá), ”Den Höges sång” (Hávamál) och hela det storartade komplex dikter som vävs kring Nordens hjälte Sigurd Fafnersbane, diktverk vilka tillhör det allra bästa som har bevarats från världens antika kulturer.

Till den här utgåvan har samtliga svenska översättningar utvärderats och valet fallit på Peter August Gödeckes. Den har både en skönlitterär prägel och en stark trohet mot grundspråket. Svenskan framträder här med nordiskt kynne och så kraftigt, ”att de fäder, på vilkas läppar dessa sånger tonat, skulle säga, att detta är kött av deras kött och ande av deras ande … den nordiska svenskans återuppståndelse”, såsom Viktor Rydberg uttryckte det! Det är också den mest genomkommenterade utgåvan. Varje dikt följs av utförliga förklarande noter, både om innehållet och andra forskares synpunkter.

I boken ingår dessutom fem ytterligare Eddadikter från andra handskrifter. Två av dem helt nyöversatta: ”Hlödskvädet” och ”Innsteinskvädet”.

Eftersom den fornnordiska poesin inte bygger på antal stavelser eller slutrim utan på tonhöjningar och uddrim, har en modernisering av språkets böjningsformer (och stavning) kunnat göras utan att det har påverkat versformen.


Författare:
Snorre Sturlasson m. fl.

Översättare:
Anders Jacob Cnattingius
Peter August Gödecke
Albert Ulrik Bååth
Mikael Mosesson

ISBN: 978-91-87593-49-9
Omfång: 534 sidor
Bandtyp: Häftad, Epub
Format: 140 x 215 mm
Vikt: 753 g
Utgiven: september 2015