Det är bättre att spänna sin båge : dikter och prosa

Omslag_Baage_310

av Verner von Heidenstam

Denna samling består av ett rikt urval ur Verner von Heidenstams unika författarskap.

Som Sveriges kanske mest naturligt begåvade poet är han representerad med hela den sensationella debuten Vallfart och vandringsår samt valda dikter ur de båda andra samlingarna Dikter och Nya dikter. I de två viktigaste programskrifterna i den kulturrörelse som han ledde och som kallas nittiotalismen, Renässans och Inbillningens logik, ger han sitt perspektiv på konsten. Hans patriotiska period inleds med Om svenskarnes lynne, en text som är aktuell än idag. Detsamma kan sägas om Det nationella som teori och känsla, där Heidenstam argumenterar för en upplyst nationalism byggd på förstånd istället för känsla och inre egenskaper istället för yttre kulturyttringar. Ur Karolinerna ingår Det befästa huset, på samma gång en lysande skildring av Karl XII:s person och det krig som följde i hans spår. Pärlan i hans patriotiska diktning, diktsviten Ett folk, är med i sin helhet. Den för Kultursverige så uppslitande Strindbergsfejden representeras med Heidenstams slutliga genmäle däri, Strindberg sedd genom fjärrglas, ett karaktärsmord och retoriskt mästarstycke.

ISBN: 978-91-87593-39-0
Bandtyp: Epub
Utgiven: september 2014