Vi finns på Google Play

Från och med nu kommer våra e-böcker successivt göras tillgängliga i alla Android-enheter och butiken Google Play/Google Books. Android är det största och snabbast växande operativsystemet för läsplattor och smarta telefoner i världen. Via dem ökar tillgängligheten av våra böcker och vi når enklare kunder som bor utomlands.