Varia

Varia_omslagsbild_310_2

av Viktor Rydberg

En samling med Rydbergs bästa texter i skilda ämnen, såsom filosofi, historia, språkvetenskap, teologi, politik m. m.

Till höjdpunkterna räknas…

Viktor Rydberg kallades på sin tid för »nationalgeniet» eller mer kärleksfullt »snillet». Han är en av våra stora tänkare, och utom tvivel står, att han i förmåga att framställa komplicerade ämnen på ett lättfattligt och underhållande – stundtals poetiskt – sätt sällan eller aldrig har blivit överträffad.

Han utgav 1894 en samling uppsatser, berättelser och tal under titeln Varia : tankar och bilder. De texter han hade inkluderat uppehöll sig, något förenklat, i huvudsak kring en filosofisk frågeställning: idealism kontra materialism, och i förlängningen samma frågeställning tillämpad på livets övriga områden. Syftet med Varia var att skapa ett kraftfullt debattinlägg och att sammanfatta den världsbild han redan tidigt hade utformat och sedan utvecklat under hela sitt liv. Man kan därför se texterna som ett andligt testamente. Boken är också det närmaste en självbiografi vi kommer av Rydberg. Dels därför att den innehåller flera texter som anknyter till hans barndom, dels därför att han aldrig annars förmedlat sin tankevärld så exakt och utförligt som här.

Denna boks första del återställer för första gången större delen av innehållet i originalutgåvan såsom författaren hade tänkt det. Andra delen består av ett urval liknande texter i konsthistoriska, historiska, politiska, naturvetenskapliga och språkliga ämnen, två av Rydbergs tal samt uppsatser inom kyrkans och teologins område.

Provläs Varia

ISBN: 978-91-87593-04-8
Omfång: 352 sidor
Bandtyp: Inbunden, Epub
Format: 140 x 215 mm
Vikt: 624 g
Utgiven: december 2013