Våra ordspråk – en bortglömd skatt

2021-10-04

Så mycket visdom och sanning, så vackert och kärnfullt formulerad, som det finns i våra gamla ordspråk! Det är nästan svårt att fatta. Och här kan man verkligen tala om en folklig kultur, för många av dem, om inte alla, har säkerligen uppstått som en muntlig tradition i de breda folklagren.


Bygående höna får antingen korn i kräva eller kap i nacke.

Sanningen har ett segt huvud.

Tjuven tänker att var man stjäl.

Bättre en kaka med ro än två med oro.

Gud bevara mig för mina vänner; för mina fiender aktar jag mig själv.

Kärleken är blind.

Nöd gör tvungen vänskap.

Är godset borta, är också modet borta.

Alltför hövlig liknar narren.

Girighet föder blinda barn.

Solen har ock sina fläckar, och guldet sitt slagg.

© Mimer bokförlag