Tartuffe

2022-10-15

Symbolen för det religiösa hyckleriet, men i vidare mening symbolen för allt hyckleri. För han kan lika gärna överföras på en sekulär kontext såsom i dagens Sverige. Det är en människotyp, falsk, egennyttig, följande strömmen för egen vinning. Han tänker och säger en sak för sig själv och en annan utåt, han ljuger, ja älskar att ljuga, till den grad att han ibland inte längre själv vet vad som är sanning eller lögn. Han har blivit ett med den.

Här är scenen där Tartuffe inträder personligen i handlingen, i tredje akten.


Scen II

Tartuffe, Dorine.

TARTUFFE

[talar högt till drängen som är i våningen ovanför, så snart han får se Dorine]

Laurent, häng gisslet upp och tagelskjortan med!

och bed till himmelen att giva dig sin fred!

Om någon söker mig, jag är i stadens häkten

att ge åt fångarna en andel av kollekten.

DORINE

[för sig]

Ett sådant hyckleri! Och sådant skryt!

TARTUFFE

Vad vill

ni?

DORINE

Med förlov. Jag har ett bud.

TARTUFFE

Stå still!

Tag denna näsduk först.

DORINE

Varför?

TARTUFFE

Skyl den där – saken!

Jag menar – eder barm. Ni är ju nästan naken.

Av slika föremål blir själens fromhet störd

och lätt i tanken man till otukt blir förförd.

DORINE

Kors, äro köttets krav och frestelser så svåra

att denna nakenhet, så ringa, kan er såra?

Vad ni kan ha för brand i blodet, jag ej vet,

jag, för min ringa del, är mycket mindre het,

och skulle inte bli det minsta störd till sinnet

om jag från topp till tå såg er i bara skinnet.

TARTUFFE

Var god och iakttag en smula blygsamhet.

Jag annars går min väg, så mycket ni det vet.

DORINE

Nej, stanna ni! Min fru er gärna här vill råka

och, om det lägligt är, med eder något språka.

TARTUFFE

Mig lägligt? Ack, ja visst!

DORINE

[för sig]

Nej, ser man bara på,

så mild han genast blev! Månntro jag ej kan spå.

TARTUFFE

Hon kommer snart?

DORINE

Ack ja! Jag ren mig tycker höra –

Jo visst, det är hon själv. Nu skall jag inte störa.


© Mimer bokförlag