Etikett: vuxna

2018-11-06 Många tror att Aisopos berättelser bara är till för barn. Men det stämmer inte, det är det i modern tid som denna förställning har brett ut sig. Faktum är att de troligen i början var riktade helt och hållet till en vuxen eller ung vuxen publik. Budskapen är nämligen så pass komplexa och utvecklade att mognad och livserfarenhet krävs för att förstå och uppskatta dem. Och även om barn skulle förstå budskapen, så har de svårt att relatera till dem fullt ut. – Nu kan detta problem lösas på ett enkelt och angenämt sätt, om den vuxne läser fablerna tillsammans med barnet. Då lär de sig tillsammans, eftersom den vuxne tvingas förklara sensmoralen i fabeln och därmed…