Etikett: svenska julfirandets ursprung

2019-12-23 God Jul och väl mött 2020! Nedan bjuder vi på ett litet smakprov om det svenska julfirandets ursprung. Vi har redan i det föregående anmärkt, att eldskulten, såsom en jämförelsevis yngre beståndsdel av vår nordiska hedendom, står i förbin­delse med den från öster införda dyrkan av Balder, ljuset, solen, sommaren. De religiösa bruk som närmast tillhör denna kult, kom på detta sätt i naturligt sammanhang med solvarven, årstidernas växling och årets därav beroende astronomiska indelning. Vi finner ock, att de stora hedniska blotoffren hållits på vissa regelbundna tider, som fick namn av högtider och sammanföll med årsskiftena. De förnämsta bland dessa högtider var således av ålder: vid starbraket eller midvintern, midsommarn och dagjämningstiderna. Jul (nyår), Midsommar, Vårfrudag…