Etikett: skadliga för hälsan

2018-05-28 Här ges 16 anledningar till att man bör konsumera mindre nyheter. Sammanfattat: det är skadligt både för kroppen och själen. Motargumentet är väl att i en demokrati måste man försöka följa med vad som händer, samt att det är svårt att förstå världen utan att följa med. Men som vanligt, allt med måtta, lagom är bäst! Läs mindre ofta. Läs bättre nyhetskällor med längre analyser. Läs nyhetskällor med olika perspektiv. Och framförallt läs kritiskt och analytiskt (inte minst de medier som påstår sig stå för den ”neutrala” sanningen). http://www.dobelli.com/en/essays/news-diet/