Etikett: riksdagen i worms

2021-04-17 Den 17 april 1521 stod Martin Luther åtalad vid den tysk-kejserliga riksdagen i Worms. Det är den här rättegången som en del historiker har beskrivit som födelsen av den moderna världen. Inför kejsaren och riksdagen i Worms ”stämde dåtiden och framtiden möte”. Man kan också säga att reformationen, om inte startade, så i alla fall här tog ordentlig fart. För om inte Luther hade stått på sig, hade allt tagit slut. Luther var redan på förhand fördömd och dömd av påven och den romerska kyrkan. Enligt dem återstod endast straffet att bestämmas. Att lekmän hade rätten att bedöma själva skuldfrågan i andliga ting var dem dock otänkbart. Den nye, unge och oprövade kejsar Karl gav efter stort…