Etikett: peder svart

2019-07-08 Ny forskning visar att Lars-Olof Larssons kontroversiella tes att ”Daljunkern” i själva verket inte var en bedragare inte håller måttet. Det ger ytterligare skäl att ifrågasätta rimligheten i en annan kontroversiell teori av Larsson, nämligen den att Gustav Vasa skulle ha dikterat Peder Svarts krönika, och att Svart alltså inte skulle vara författaren. Denna tes är också mycket tvivelaktig, något som tas upp i inledningen till vår utgåva av Gustav Vasas krönika. Daljunkern och Nils Sture

Peder Svart var biskop i Västerås, kyrkoman, Gustav Vasas krönikeskrivare och historiker. Inte mycket är känt om hans liv men vi vet att han utnämndes till biskop i Västerås 1556 och att han dog 1562. Han stod Gustav Vasa nära eller åtminstone åtnjöt hans förtroende. Vi vet också att han var en litterär begåvning. Det var denna egenskap som ledde till att han fick förtroendet att författa det svenska gensvaret på en dansk rimkrönika som riktades mot Sverige och i synnerhet Gustav Vasa. Egentligen kallades han Peder Andræ med tillnamnet ”Svart”, som han fick senare genom sönernas latinska tillnamn. Hans grav finns i Västerås domkyrka.