Etikett: molière

Molière (1622–1673) var en fransk dramatiker, författare och skådespelare. Hans riktiga namn var Jean-Baptiste Poquelin. Han föddes i Paris och bedrev humanistiska studier. Vid tjugoett års ålder blev han skådespelare och antog sin berömda pseudonym. Snart började han försörja sig genom att utöva sitt yrke i olika delar av den franska landsbygden. Det var under denna tid han började skriva pjäser själv. Han hade framgång och återvände till Paris med hopp om att göra lycka även där, vilket han fick möjlighet till då hans teatergrupp fick tillstånd att sätta upp sina pjäser på en av stadens tre offentliga teatrar. Redan från början lyckades han med sina stycken reta upp, medvetet eller omedvetet, den litterära eliten, överklassen och kyrkan. Han åtnjöt dock Ludvig XIV:s stöd. Han var en förgrundsgestalt inom franskklassicismen men ställde aldrig okritiskt upp på dess rigorösa regelverk för dramatiken.