Etikett: martin luther

2021-04-17 Den 17 april 1521 stod Martin Luther åtalad vid den tysk-kejserliga riksdagen i Worms. Det är den här rättegången som en del historiker har beskrivit som födelsen av den moderna världen. Inför kejsaren och riksdagen i Worms ”stämde dåtiden och framtiden möte”. Man kan också säga att reformationen, om inte startade, så i alla fall här tog ordentlig fart. För om inte Luther hade stått på sig, hade allt tagit slut. Luther var redan på förhand fördömd och dömd av påven och den romerska kyrkan. Enligt dem återstod endast straffet att bestämmas. Att lekmän hade rätten att bedöma själva skuldfrågan i andliga ting var dem dock otänkbart. Den nye, unge och oprövade kejsar Karl gav efter stort…

Luther har ansetts vara ett geni på det religiösa planet, som återupptäckte evangeliet, och en hjälte på det personliga planet, som stod upp emot både påven (som kallade honom ”ett vildsvin i Guds vingård”) och den tyske kejsaren. Som författare var han sarkastisk, fyndig, djupsinnig och trösterik. ”Det har aldrig funnits en mer kraftfull författare än Luther, och det är svårt att hitta någon annan som så perfekt förenar den populära och intellektuella stilen och enkelt sunt förnuft med så mycket originalitet, kraft och genialitet.” Leopold von Ranke ”I ymnighet och ordrikedom och i stilens mästerlighet kan han endast jämföras med Shakespeare.” Roland H. Bainton Boken innehåller: De 95 teserna (1517) är ett av världshistoriens mest kända och…

Kyrkan skall naturligtvis verka för att vara oberoende av staten samt protestera mot sådant som uppenbart går emot Guds ord, men då mycket eftertänksamt, och den skall inte vara en politisk kraft på en vänster- och högerskala som sysslar med i huvudsak det världsliga. Ur Till den kristliga adeln av tysk nation av Martin Luther (utkommer januari 2017) läser vi följande: Ty så säger Paulus: »Ingen befattar sig med världsliga göromål, som vill beflita sig om gudomlig riddartjänst» (2 Tim. 2:4). Nu skulle påven vara överhuvud för och den främste bland dessa, som gör riddartjänst, och dock blandar han sig i världsliga saker mer än någon kejsare eller konung. Så borde man då hjälpa honom ut från detta…

I och med reformationsjubileet 2017, då det var 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg, planerar vi en utgåva med valda skrifter av Luther. Där ingår bland annat Till den kristliga adeln av tysk nation, vari den romerska kyrkans inblandning i statliga angelägenheter behandlas. Hur såg då Luther på förhållandet mellan stat och kyrka? Han var inte för en total sekularisering av staten, som vi har i dag, men förespråkade ändå en tydlig uppdelning av kyrka och stat. Denna uppdelning kan man ana i den svenska historien, och i andra länder med protestantiskt inflytande. Han skrev: Världen och massorna är och kommer alltid vara okristliga, även om de är döpta och nominellt…