Etikett: katolicism

I och med reformationsjubileet 2017, då det var 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg, planerar vi en utgåva med valda skrifter av Luther. Där ingår bland annat Till den kristliga adeln av tysk nation, vari den romerska kyrkans inblandning i statliga angelägenheter behandlas. Hur såg då Luther på förhållandet mellan stat och kyrka? Han var inte för en total sekularisering av staten, som vi har i dag, men förespråkade ändå en tydlig uppdelning av kyrka och stat. Denna uppdelning kan man ana i den svenska historien, och i andra länder med protestantiskt inflytande. Han skrev: Världen och massorna är och kommer alltid vara okristliga, även om de är döpta och nominellt…