Etikett: Johannes Bureus’ Konunga- och Hövdingastyrelsen

”I Sverige, som av de trenne skandinaviska huvudlanden kanske har minst kvar av fornminnen i skrift, bör man med så mycket större sorgfällighet uppsöka och från förgängelsen bevara det lilla, som kan finnas.”