Etikett: daljunkern

2019-07-08 Ny forskning visar att Lars-Olof Larssons kontroversiella tes att ”Daljunkern” i själva verket inte var en bedragare inte håller måttet. Det ger ytterligare skäl att ifrågasätta rimligheten i en annan kontroversiell teori av Larsson, nämligen den att Gustav Vasa skulle ha dikterat Peder Svarts krönika, och att Svart alltså inte skulle vara författaren. Denna tes är också mycket tvivelaktig, något som tas upp i inledningen till vår utgåva av Gustav Vasas krönika. Daljunkern och Nils Sture